Scanning og digitalisering

Jeg har i en årrække arbejdet med digitalisering af analoge papirbaserede materialer til forskellige digitale formål.  Min erfaring er hentet dels som leder af Det Kongelige Biblioteks digitaliseringsenhed, dels som medejer og direktør for firmaet KulturDigitalisering Aps.

Scanning og digitalisering kan have to formål:

  • Scanning af materialer i meget høj opløsning med henblik på at sikre en digital bevaring, eller
  • Scanning og efterfølgende digital behandling, med henblik på at formidle digitalt eller integrere materialet i fx databaser ved at opmærke indholdet og indlæse det i eksisterende systemer.

If or IT kan tilbyde:

  • Scanning af de mest gængse papirbaserede materialer op til A3.
  • OCR-læsning af scannet tekst i en kvalitet op til 99,999% korrekthed. (OCR betyder ‘Optical Character Recognition’, eller på dansk ‘tekstgenkendelse’. Det handler om at omdanne afbildning af tekst til redigerbar tekst, der kan efterbehandles).
  • Output af scanningerne i formaterne: JPG, PDF, EPUB, Word og InDesign.

Har du behov for digitalisering af større eller mere specielle materialer, kan jeg yde konsulentbistand og formidle kontakt til andre leverandører.